Üniversitemiz Elektronik Belge Yönetim Sistemine  (EBYS) geçerek birim içi ve birim dışı yazışmaları artık elektronik ortamda yapacak.

Yazışma, sevk, paraf ve onay sürelerinin kısalmasını, harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilmesini ve yazışmaların sağlıklı bir şekilde dijital olarak arşivlenmesini sağlayacak olan sistem için akademik ve idari personelimize eğitim veriliyor.

1 Ocak 2014 itibari ile geçilecek olan sistem, kurumsal iletişimi tamamen ağ üzerinde sürdürecek. Sistem EBYS ile kurumda yapılan tüm yazışmalar elektronik belge olarak bilgisayar ortamında oluşturulacak ve geleneksel belgeler, elektronik belgeye dönüştürülecek.

Sistemin web temelli altyapısı sayesinde, hem ofis içi, hem ofisler arası, hem de ofis dışı kullanım ve belge havuzuna erişim olanağı sağlanacak. Belgeler, elektronik ortamda onaylanıp ve daha sonraki aşamada elektronik imza ile imzalanacak. Bu sayede kâğıt, zaman ve emekten tasarruf edilecek.

ebys