Öğrencilerden gelen dilekçeler ve dışarıdan gelen yazılar gelen evrak rolüne sahip kişiler tarafından taranarak sisteme aktarılacak ve kurum dışı gelen evrak gibi işlem yapılacaktır.

Gelen evrak rolü verilecek personel akademik ve idari birimler tarafından belirlenerek sistem yöneticilerine bildirilmesi gerekmektedir.