Yükümlülükler, Taahhütnameler ve Sözleşmeler

Niteklikli Elektronik Sertifika Taahhütnameleri Sürüm 1
1 FORM-001-042 Kamu SM Nitelikli Elektronik Sertifika Sahibi Taahhütnamesi indir
2 FORM-001-043 Kamu SM Nitelikli Elektronik Sertifika Taahhütnamesi indir
SSL (Cihaz) Sertifika Taahhütnameleri Sürüm 1
1 FORM-001-046 Kamu SM SSL Sertifika Sahibi Taahhütnamesi indir
Yükümlülükler Sürüm 1
2 FORM-001-047 Kamu SM SSL Sertifikası Yükümlülükleri indir

Kaynak : www.kamusm.gov.tr

Yukari